Maarten en Nicolien beleven het Pad van de Vrijheid

okt 5, 2022

De 13 korte verhalen Maarten en Nicolien bleven het Pad van de Vrijheid, geschreven door Wim Huijser en uitgesproken in de podcast over het Pad van de Vrijheid, zijn gebundeld tot een mooi boekje in een beperkte, genummerd oplage.

De uitgave wordt u toegezonden na overmaking van € 10,50 (inclusief porto) op IBAN NL39 TRIO 0379 7069 03 t.n.v. Stichting Pad van de Vrijheid met vermelding van uw naam en volledig adres. 

Bestuur

Het Pad van de Vrijheid is ontwikkeld vanuit de Stichting Pad van de Vrijheid in Wageningen. De stichting bestaat uit de volgende bestuursleden: Lysbeth Beels, Wim Huijser, Robert Frijlink en Ilonne Bongers. In juni 2020 is het Pad van de Vrijheid in gebruik genomen en is de bijbehorende wandelgids verschenen.