Wandelend de vrijheid herdenken, beseffen, ervaren en vieren
Wandelend de vrijheid herdenken, beseffen, ervaren en vieren

Het ‘Pad van de Vrijheid’ is een mooie wandelroute van ongeveer 150 km rondom Wageningen, opgedeeld in meerdere etappes.

Permanent karakter

De route passeert 18 dorpen en steden in de gemeenten Wageningen, Rhenen, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Renkum, Arnhem, Ede en Veenendaal. Deze route is anders dan de bestaande event-wandelingen als de Pegasus-wandeltocht, airborne-wandeltocht en capitulatie-vrijheidstocht, omdat het Pad van de Vrijheid een ander, veel ruimer tracé volgt, en, in tegenstelling tot de eerder genoemde wandelingen, een permanent karakter heeft.

geschenk van vrijheid

De route biedt wandelaars de mogelijkheid om al wandelend, vrijheid te herdenken, te beseffen en te beleven. We willen ook vooruitkijken naar de toekomst en mensen inspireren hun eigen vrijheid verder vorm te geven. Wat doe jij met het geschenk van de vrijheid in jouw leven? Het thema vrijheid is in een landschap heel mooi zichtbaar. Soms geeft een hoog hek associaties en soms zie je letterlijk vrijheid ontstaan door een vogel die wegvliegt.

Hotel de Wereld

Begin- en eindpunt van het Pad van de Vrijheid is Hotel De Wereld in Wageningen, de plek waar het in 2020 75 jaar geleden is dat de capitulatieonderhandelingen plaatsvonden. In de naastgelegen aula werd een dag later de vrede getekend.

Hotel de Wereld ligt aan het 5-mei plein in Wageningen. Hier staat tevens het Nationaal Bevrijdingsmonument ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. Dit monument toont een staande naakte man die zijn armen heft. Het monument is in 1951 gemaakt door beeldhouwer Han Richters. Hij wilde met de man uitdrukking geven aan “de verlossing uit een groot gevaar en de dankbaarheid die daarop volgt”. In het logo van het Pad van de Vrijheid zijn de contouren van dit monument opgenomen.

Wandelgids

Het Pad van de Vrijheid is niet gemarkeerd in het landschap maar heeft een bijbehorende rijk geïllustreerde wandelgids. In de wandelgids is de route opgenomen middels kaarten en een beschrijving in tekst. Tevens zijn inspirerende teksten over vrijheid opgenomen en een schat aan achtergrondinformatie over de verschillende kijkpunten langs de route.

In de wandelgids is informatie opgenomen over openbaar vervoer verbindingen, horecagelegenheden, en mogelijke indeling van etappes. De gids is uitgegeven door uitgeverij Blauwdruk in Wageningen. De prijs is 18,50 en de gids is bij verschillende verkooppunten te koop.

Voor wie?

Het Pad van de Vrijheid is bedoeld voor iedereen die houdt van wandelen en interesse heeft in een ‘wandeling met inhoud’. Ieder kan naar eigen smaak en mogelijkheden kortere of langere delen van de route lopen, of de route in zijn geheel lopen. Natuurliefhebbers genieten van het fraaie en gevarieerde landschap rond Wageningen, Rhenen, Oosterbeek en in de Betuwe, en geïnteresseerden beleven de thema’s oorlog, vrede en leven in vrijheid.
Dit kunnen zowel individuele wandelaars zijn, als ook groepen, bijvoorbeeld vanuit scholen, jongerenorganisaties, mensen vanuit andere culturen die meer willen weten over de bevrijding van ons land, Volksuniversiteit of andere vormende of culturele instellingen die (delen van) de route willen gebruiken in hun programma’s, toeristen, kerken of organisaties die zich inzetten voor vrede en vrijheid. Verder is de route interessant voor mensen met interesse voor het cultureel erfgoed in het algemeen van het gebied waar de route doorheen loopt.

recente berichten

Wandeling op 5 mei 2023

Wandeling op 5 mei 2023

5 mei is Bevrijdingsdag, maar van 11 tot en met 13 mei denken we terug aan de Slag om de Grebbeberg, in de eerste...

Bestuur

Het Pad van de Vrijheid is ontwikkeld vanuit de Stichting Pad van de Vrijheid in Wageningen. De stichting bestaat uit de volgende bestuursleden: Lysbeth Beels, Wim Huijser, Robert Frijlink en Ilonne Bongers. In juni 2020 is het Pad van de Vrijheid in gebruik genomen en is de bijbehorende wandelgids verschenen.