Open brief Erik van den Dungen, directeur oorlogsmuseum Overloon

nov 22, 2021

Open brief Erik van den Dungen, directeur oorlogsmuseum Overloon

Geachte lezer,

We leven in een bijzondere tijd. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus raken ons allemaal. Ook de oorlogsmusea en herinneringscentra zijn geraakt door de crisis. De pandemie en de maatregelen zijn ingrijpend en brengen onvermijdelijk onzekerheid en emoties met zich mee. Uiteraard leidt de situatie tot meningsverschillen. Er worden stevige discussies gevoerd en demonstraties georganiseerd. Het feit dat al deze meningen geuit en gehoord kunnen worden, onderstreept nog maar eens de vrijheid waarin we leven.

Vanuit de sector herdenkingen, musea en oorlogsgetroffenen horen we met stijgende verbazing de toenemende vergelijkingen van coronamaatregelen met oorlogssituaties en de Holocaust aan. We weten dat het om een kleine groep landgenoten gaat die deze vergelijkingen trekt, maar het effect is niet minder pijnlijk.

Vandaar dat wij met kracht elke vergelijking met oorlogssituaties en de Holocaust tegenspreken! Iedereen die zich enigszins verdiept in de Tweede Wereldoorlog begrijpt dat maatregelen om onze gezondheid positief te beïnvloeden (ongeacht de effecten daarvan) niet in verhouding staan tot bijvoorbeeld het vernietigen van een grote groep mensen, louter vanwege wie zij zijn.

Het is onnodig kwetsend voor de oorlogsslachtoffers van destijds en de vele nabestaanden die ons land vandaag telt.

Wij zijn een democratische samenleving; wij hebben een rechtsstaat en leven in vrijheid. Dit alles was tijdens de oorlogsjaren níet het geval. Hele bevolkingsgroepen werden uitgemoord, er was dwangarbeid, en wie protesteerde, kon zonder proces worden gevangengezet, gemarteld of gefusilleerd.

Over de coronamaatregelen raadpleegt de door ons gekozen volksvertegenwoordiging steevast deskundigen. Er wordt iedere keer grondig gediscussieerd. Wie kritiek heeft, kan zijn of haar stem laten horen. Maar laten we de discussie voeren zonder oneigenlijke vergelijkingen te gebruiken en zonder het ongekende leed van eerdere generaties te bagatelliseren.

Namens SMH40-45 en haar leden:

Ronnie Weijers, Airborne Museum at Hartenstein –
Stef Traas, Bevrijdingsmuseum Zeeland –
Kris Callens, Fries Verzetsmuseum –
Gerdien Verschoor, Herinneringscentrum Kamp Westerbork –
Yvonne van Genugten, Indisch Herinneringscentrum –
Emile Schrijver en Liesbeth Bijvoet, Joods Cultureel Kwartier –
Friso Visser, Museon –
Ingrid de Jager, Museum Rotterdam 40-45 NU –
Willemien Meershoek, Nationaal Monument Kamp Amersfoort –
Jeroen van den Eijnde, Nationaal Monument Kamp Vught –
Anke van der Laan, Nationaal Monument Oranjehotel –
Gerda Brethouwer, Nationaal Onderduikmuseum –
Erik van den Dungen, Oorlogsmuseum Overloon –
Liesbeth van der Horst, Verzetsmuseum Amsterdam –
Wiel Lenders, Vrijheidsmuseum Groesbeek

Bestuur

Het Pad van de Vrijheid is ontwikkeld vanuit de Stichting Pad van de Vrijheid in Wageningen. De stichting bestaat uit de volgende bestuursleden: Lysbeth Beels, Wim Huijser, Robert Frijlink en Ilonne Bongers. In juni 2020 is het Pad van de Vrijheid in gebruik genomen en is de bijbehorende wandelgids verschenen.